“Eit kamera er som sjølve livet.
Du fokuserer på kva som er
viktig og fangar dei fine
stundene. Om det ikkje vart
bra, så prøvar du berre på nytt”

Litt om meg

Torheim Visuals har røter tilbake til den analoge tida, då film vart framkalla og bileta fekk liv på mørkerommet. Ei karriere som starta i mediebransjen og har fortsett sidan i den retninga. Både med dokumenterande fotojournalistikk og levande bilete. No er mykje digitalisert, men 120-filmen blir eksponert med jevne mellomrom. Ein stor del av dei visuelle bileta, som natur, arkitektur og fortelljande bilete har i den seinare tid fått større plass i mitt virke. Ofte  fortel dei enkle detaljane ei historie som får folk til å tenke etter. Film er også blitt ei stor interesse. Å ta dei fotografiske teknikkane inn i det levande biletet har synt seg å vere ei god oppskrift.

Bruk av bilete utan særskild løyve frå fotografen, er etter åndsverkslova ikkje tillatt. Bilete med løyve skal krediterast med fotografen sitt navn ved kommersielt bruk.

Kjøp av foto og film

Bileta som fins på denne nettsida er sjølvsagt meint som salg. Bildene kan kopierast opp til ønska størrelse og type print etter ønske. Ta kontakt for både pris og alternativer. Torheim Visuals (tidligare Øystein Torheim Photography) er godkjent droneoperatør med lisens og A2 sertifisering. Tilbyr i tillegg streaming av små og store arrangement, samt produksjon av dei fleste typar filmar kunden måtte ønske.

Kontakt

Øystein Torheim | 6773 Nordfjordeid | Tlf: 909 60 316 | E-post: post@oysteintorheim.no

© Kopirett - Øystein Torheim Photography | Nettside levert av Frequency.no