“Eit kamera er som sjølve livet. Du fokuserer på kva som er viktig og fangar dei fine stundene. Om det ikkje vart bra, så prøvar du berre på nytt”

Øystein Torheim

Kontakt:

Øystein Torheim
6773 Nordfjordeid
Tlf: 909 60 316
E-post: post@oysteintorheim.no

Bileta som fins på denne nettsida er sjølvsagt meint som salg. Bildene kan kopierast opp til ønska størrelse og type print etter ønske. Ta kontakt for både pris og alternativer. Øystein Torheim Photography er godkjent droneoperatør med lisens. Tilbyr i tillegg streaming av små og store arrangement, samt produksjon av dei fleste typar filmar kunden måtte ønske. 

Litt om meg

Øystein Torheim Photography har røter tilbake til den analoge tida, då film vart framkalla og bileta fekk liv på mørkerommet. Ei karriere som starta i mediebransjen og har fortsett sidan i den retninga. Både med dokumenterande fotojournalistikk og levande bilete. No er mykje digitalisert, men 120-filmen blir eksponert med jevne mellomrom. Ein stor del av dei visuelle bileta, som natur, arkitektur og fortelljande bilete har i den seinare tid fått større plass i mitt virke. Ofte  fortel dei enkle detaljane ei historie som får folk til å tenke etter. Film er også blitt ei stor interesse. Å ta dei fotografiske teknikkane inn i det levande biletet har synt seg å vere ei god oppskrift.

Bruk av bilete utan særskild løyve frå fotografen, er etter åndsverkslova ikkje tillatt.

© Kopirett - Øystein Torheim Photography | Nettside levert av Frequency.no